Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Tarieven

Examenjaar 2022

Examens deel I (algemene eisen)  
   
steunvak piano € 190,-
   
Examens deel II (bijzondere eisen)  
   
algemene onderwijsleer € 115,-
correctie werkstuk algemene onderwijsleer € 80,-
speciale onderwijsleer - methodiek € 120,-
speciale onderwijsleer - historische ontwikkeling € 120,-
speciale onderwijsleer - mondelinge component € 415,-
vocaal / instrumentaal hoofdvakexamen € 435,-


N.B. Examens waarvoor een afwijkende locatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld orgel, vallen niet onder deze tariefstelling. Informeer bij het examenbureau.

Voor de betaling van het examengeld ontvangt u uiterlijk twee maanden na aanmelding een nota.

PROEFPRESENTATIES
Na aanmelding voor een praktisch examen in het eigen hoofdvak ontvangt de kandidaat een uitnodiging voor een proefpresentatie. Daarbij wordt een privé-afspraak geregeld met een gekwalificeerde docent. De kosten van de proefpresentatie zijn in het algemeen te vergelijken met die van een hoofdvakles.