Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Eisen DEEL II

BELANGRIJK
Aanvraag van de examens onder DEEL II kan pas nadat het standaardpakket Algemene Muziektheoretische eisen (DEEL I) met goed gevolg is afgelegd.

Bijzondere eisen klassieke en lichte muziek

1. Algemene Onderwijsleer (Algemene Muziekpedagogiek) (N.B. de examens voor Algemene Onderwijsleer zijn afgebouwd)

Eisen algemene onderwijsleer.pdf [230 KB]

2. Speciale Onderwijsleer - methodiek van het hoofdvak (N.B. de examens voor methodiek van het hoofdvak zijn afgebouwd)

3. Speciale Onderwijsleer - historische ontwikkeling van het hoofdvak (N.B. de examens voor historische ontwikkeling van het hoofdvak zijn afgebouwd)

Eisen speciale onderwijsleer piano.pdf [89 KB]
Eisen speciale onderwijsleer zang.pdf [90 KB]
Eisen speciale onderwijsleer overige instrumenten.pdf [103 KB]
4. Praktisch examen van het instrumentale / vocale hoofdvak.
Voor een pianist / begeleider dient u zelf zorg te dragen.

N.B. Na aanmelding voor het praktisch examen krijgt u automatisch een uitnodiging voor een proefpresentatie.
Deze proefpresentatie fungeert als toelatingstest voor het eigenlijke examen. Voor een pianist / begeleider
dient u zelf zorg te dragen.


Praktische eisen klassieke muziek

Download PDF:

Cello [82 KB]

Fluit [234 KB]

Gitaar [84 KB]

Harp [89 KB]

Orgel [88 KB]

Piano [90 KB]

Viool [82 KB]

Zang [83 KB]

Praktische eisen lichte muziek

Download PDF:

Basgitaar [84 KB]

Gitaar [84 KB]

Piano [87 KB]

Zang [86 KB]