Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Aanmelden

Belangrijk: Onder de link 'Afbouw examens' treft u een schema aan waarin de jaren van afbouw per examenonderdeel zijn weergegeven.

Aanmeldingsformulieren
Via de onderstaande links kunt u zich direct aanmelden voor het afleggen van één van de onderstaande examens:

DEEL I: Algemene Eisen (uitsluitend nog steunvak piano)


DEEL II: Bijzondere Eisen (klassieke en lichte muziek)

Aandachtspunten:

N.B. Voor een uitgebreide versie van de toelichting bij aanmelding, zie onder Toelichting