Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

Aanmelden

Aanmeldingsformulieren
Via de onderstaande links kunt u zich direct aanmelden voor het afleggen van één van de onderstaande examens:

DEEL I: Algemene Eisen
(N.B. de examens voor het standaard pakket lichte muziek bevinden zich in een afbouwfase)

DEEL II: Bijzondere Eisen


Aandachtspunten:

N.B. Voor een uitgebreide versie van de toelichting bij aanmelding, zie onder Toelichting