Index Eisen DEEL I Eisen DEEL II Examendata Tarieven Aanmelden

aanmelding DEEL II

AANMELDINGSFORMULIER SNVM EXAMENS 2023
Deel II Bijzondere Eisen (klassieke en lichte muziek)

Raadpleeg vóór invulling de toelichting

Voor eventuele vragen m.b.t. dit formulier kunt u terecht bij
het examenbureau in Zwolle (zie contact)

De SNVM respecteert én beschermt uw persoonlijke gegevens

EXAMENAANVRAAG EN VAKKENSPECIFICATIE

N.B. De onderstaande examens kunnen uitsluitend worden aangevraagd indien
het Standaardpakket Deel I volledig met goed gevolg is afgesloten.

Ik heb volledig en met goed gevolg afgelegd de examens van het Standaardpakket Deel I in:
Mijn hoofdvak is
Ik meld mij aan voor de onderdelen:
AANVULLENDE GEGEVENS
BIJLAGE Indien u voor de eerste keer examen bij de SNVM doet, dient u als verplichte bijlage aan de SNVM per post of per mail toe te sturen; uw diploma en cijferslijst Alg. Voortgezet Onderwijs, minimaal Havo (gaarne een goede fotokopie; geen origineel).
let op Let op: de velden welke zijn voorzien van een * dienen te worden ingevuld teneinde het aanmeldingsformulier te kunnen verzenden!
UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam *
Voornamen *
Roepnaam *
Examennummer
zie eerdere inschrijving
Geboortedatum *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Land *
Telefoon *
Telefoon werk / mobiel
email *
GEGEVENS M.B.T. UW OPLEIDING
Genoten opleiding alg. voortgezet onderwijs / vervolgopl. / beroepsopl. / diploma *
Genoten muzikaal onderwijs / diploma *
Vragen of opmerkingen
Let op Nadat u op de knop verzenden heeft geklikt komt u op een nieuwe pagina ten teken dat het verzenden is geslaagd. Indien u niet op de nieuwe pagina terecht komt dan is het verzenden mislukt en heeft u niet alle velden correct ingevuld.

Reglement [90 KB]